İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Kapsamındaki Meslek Tanımları

AHŞAP KALIPÇI (SEVİYE 3)
Ahşap Kalıpçı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3)
Betonarme Demircisi (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, iş organizasyonu yapan, projesine göre; betonarme elemanların donatılarını hazırlayan, donatı ön üretimi ve montajını yapan, hazırladığı donatıları kontrol eden, beton dökümüne nezaret eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.


BETONCU (SEVİYE 3)
Betoncu (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, beton döküm öncesi hazırlıkları yapan, taze betonu yerleştiren, beton yüzey düzeltmesini yaparak hava şartlarına uygun beton kürü ve beton döküm ve sıkıştırma işlemlerini yapan, kullanılan araç-gereçlerin bakımlarını yapan ve mesleki gelişim için gerekli faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.


DUVARCI (SEVİYE 3)
Duvarcı (Seviye 3): İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir birimler (tuğla, cam tuğla, gaz beton, briket, bims blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin, bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

 

Başvuru Süreci

Sınava başvuracak adayların Aday Başvuru Formu ’nu doldurarak gerekli evraklarla birlikte Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Ltd Şti Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak Meridyen Plaza Kat:1 Ofis No:108-110-111 Merter İSTANBUL adresine posta yoluyla veya adrese bireysel olarak sınav tarihinden 10 (on) iş günü önce iletmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Başvuru formu
 4. İki adet vesikalık fotoğraf

Sınav ücreti Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Ltd Şti’nin www.avrasyamym.com.tr adresinde ilan edilen banka hesabına yatırılır.

Adayın isim ve meslek bilgisini belirtmesi gerekir. 
Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.

Sınav tarihinden 1(bir) hafta önce  sınav yeri  ve saatinin yer aldığı liste Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Ltd Şti’nin web sitesinde ilan edilir.

İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.

Eğitim şartı      : Eğitim şartı aranmamaktadır.
Tecrübe Şartı   : Tecrübe şartı aranmamaktadır.

Sınavların Değerlendirilmesi

1-     Yazılı sınavlarda adaylardan sınav öncesinde Gözetmen ve/veya Sınav Komitesi tarafından kendilerine gösterilen şekilde doğru şıkkı işaretlemeleri beklenmektedir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.

2-    Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

3-    Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Teorik bölümden başarısız olan adaylar uygulama (performans) sınavına girebilir. Sınavların uygulama bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki seferden daha fazla başarısız olan kişilerin sınavda eksik olduğu tespit edildiği bölümden eğitim alması zorunludur.

4-    Uygulamalı sınav, Sınav Komitesi üyelerince daha önce belirlenmiş kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

5-    Uygulamalı sınavdan da başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanırlar.

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi ve Belgelerin Teslimi

1.    Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları, sınavdan sonra 1 ay içinde www.avrasyamym.com.tr adresinde ilan edilmektedir. 

2.    Adaylar TC kimlik numaralarını girerek sonuçlara ulaşabilirler.

3.    Belgeler, adaylara belgelendirme prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak teslim edilir.

Aday Hakları
 1. Aday, başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.

 2. Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde  internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.

 3. Sınav yeri ve saati; belirlenen sınav tarihinden 1 (bir) hafta önce   www.avrasyamym.com.tr adresinde ilan edilir.

 4. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri    iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.

 5. Sınavlar, teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir.

 6. Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve ilgili seçmeli birimlerden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. 

 7. Sınav sonuçları sınavdan sonra 2 (iki) hafta içinde www.avrasyamym.com.tr adresinden ilan edilmektedir. Sınavlara ilişkin bilgiler www.avrasyamym.com.tr sitesinde açıklanmıştır. Adayların sınav öncesi bu bölümleri okuması beklenir. 

 8. Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, hiçbir kişi/kuruluşlar ile paylaşılmaz.