İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Sınav ve Belgelendirme

     Şirketimiz, MYK tarafından inşaat sektörü ve elektrik alanında 30.12.2008 tarihinde yayınlanmış Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ilgili maddelerinde yer alan esaslara göre sınav ve belgelendirme merkezi olma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

     Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Limited Şirketi, elektirik ve inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar dahilinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek; tüm bu faaliyetler esnasında bilimsel, teknolojik verilerden, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve akreditasyon kurallarından yararlanarak faaliyette bulunmaktadır.

     Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Limited Şirketi, TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmuştur. MYK’ya yapılan yetkilendirme başvurusu sonucu inşaat sektöründe ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapma konusunda yetkilendirilme aşamasındadır.

BELGELENDİRME KAPSAMI

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirmektedir.

Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Limited Şirketi MYM tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmuştur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilerek yetkilendirilme ve personel belgelendirme kuruluşu olma aşamasındadır.

YETKİLİ OLDUĞUMUZ MESLEKLER
 • 11UY0011-3
  Ahşap Kalıpçı
  SEVİYE 3
 • 11UY0012-3
  Betonarme Demircisi
  SEVİYE 3
 • 12UY0049-3
  Betoncu
  SEVİYE 3
 • 12UY0048-3
  Duvarcı
  SEVİYE 3