İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Ücretler

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

Ücret
1- 11UY0011-3 - Ahşap Kalıpçı - Seviye 3
A1 Ahşap Kalıpçılığında İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 TL
P1 160 TL
A2 Ahşap Kalıpçılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1 100 TL
T2 60 TL
P1 340 TL
TOPLAM 720 TL
2- 11UY0012-3 - Betonarme Demircisi - Seviye 3
A1 Betonarme Demirciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 TL
P1 160 TL
A2 Betonarme Demirciliğinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1 100 TL
T2 60 TL
P1 340 TL
TOPLAM 720 TL
3- 12UY0048-3 - Duvarcı - Seviye 3
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1 110 TL
P1 220 TL
A2 Genel Duvarcılık İşleri T1 130 TL
P2 360 TL
TOPLAM 820 TL
4- 12 UY0049-3 - Betoncu - Seviye 3
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1 110 TL
P1 220 TL
A2 Genel Betoncu İşlemleri T1 130 TL
P2 360 TL
TOPLAM 820 TL

Ücretlerimize KDV Dahildir.

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

 1-    6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

 2-    Sınav Ücretlerinde Bakanlar Kurulu’nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince 1. Maddenin 2. Fıkrasında '' Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır. '' Hükmü Uygulanmaktadır.

 3-    Devlet teşviki kapsamında başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz 2 sınav hakkı mevcuttur.

 4-    Belge yenileme ve belgenin yeniden basımı durumlarında ayrıca 100 TL Belge ücreti alınmaktadır.

 5-    Web sitemizde yayınlanan sınav ve belgelendirme ücret tarifesi dışında herhangi bir fiyatlandırma yapılmamaktadır.