İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı’na Katılım Sağladık

     23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı'na Avrasya MYM olarak katılım sağladık.

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İŞLER, TOBB Başkan Vekili Sayın Ender YORGANCILAR, HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN, TÜRK-İŞ Mali Genel Sekreteri Sayın Ramazan AĞAR, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri ve Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda Kurum Başkanımız Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılan açılış konuşmasında çalışma hayatında mesleki yeterliliğin unsurları olan meslek standartları, yeterlilikler, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri ile nitelikli işgücü, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalite güvencesi hususlarını değerlendirerek Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir.