İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Kurumsal

     Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Limited Şirketi, işgücü piyasasının gereksinimlerine yönelik, tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri oluşturmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

     Önceliği daima "insan" olan şirketimiz, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen bütün adaylar için, ulusal stardartlarla belirlenmiş mesleki yeterlilik çalışmalarını ülkemizin yasal mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirerek; dinamik, güncel, yenilikçi profilin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

     Amacımız her platformda; sektör ve temsilcilerinin değerlerini koruyarak çok yönlü hizmet üretmektir. Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası rekabet gücünün artırılması için en önemli etkenlerin başında nitelikli personel kaynakları gelmektedir. Nitelikli personel, mesleğinde güncel olarak yeterlidir ve bunun devamlılığını sağlar. Biz de mesleki yetkinliğin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli personel kaynağının oluşmasına öncülük eden, belgelendirmeyi ahlak ve etik kuralları çerçevesinde yapan bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.

     Tarafsızlığı, güvenliği, dürüstlüğü, tüm adaylar için adalet ve eşitlik anlayışını öncelikli ilkelerimiz olarak belirledik. En temel belgelendirme politikamız, hiçbir ayırım yapmaksızın sadece hak eden ve yeterli adayları belgelendirmektir..