İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Hakkımızda

     Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Limited Şirketi, işgücü piyasasının gereksinimlerine yönelik, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri oluşturmak ve işletmek üzere kurulmuştur. 

     Önceliği daima "insan" olan şirketimiz, aynı anlayış ile hareket eden bütün kuruluşlarda, ulusal stardartlarla belirlenmiş mesleki yeterlilik çalışmalarını ülkemizin yasal mevzuatı ve uluslararası şartlar kapsamında gerçekleştirerek, dinamik, güncel, yenilikçi profilinin sürdürülebilirliğini sağlamak düşüncesiyle faaliyet göstermektedir. 

     Amacımız her platformda sektör ve temsilcilerinin saygınlığına yakışır ve bunu geliştirir biçimde çok yönlü hizmet üretmektir. Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası rekabet gücünün artırılması için en önemli etkenlerin başında nitelikli personel kaynakları gelmektedir. Nitelikli personel, güncel mesleki yeterliliklere sahiptir ve bunu devamlı geliştirir. Biz de yetkinliğin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli personel kaynağının oluşmasına öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, etkin, aktif ve saygın bir kurum olmayı hedefliyoruz. 

     Tarafsızlığı, bağımsızlığı, dürüstlüğü, tüm adaylar için adil ve eşit anlayışı, gizliliği ve etik değerleri birincil ilkelerimiz olarak belirledik. En temel belgelendirme politikamız, hiçbir ayrım yapmaksızın sadece hak eden ve uygun olan personellere yeterlillik belgesi vermektir.