İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Tarafsızlık Beyanı

     Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi Ltd. Şti. olarak üçüncü taraf bağımsız belgelendirme faaliyetlerimiz de ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu tüm taraflara her koşulda tarafsız ,bağımsız ve eşit davranacağımı,

     Tüm çalışanlarım ile birlikte belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu, belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek ,bağımsızlığımızı,tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari,mali,idari veya herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımı,çalışanlarıma hiçbir surette,belgelendirme kararları ile ilgili baskı yapmayacağımı,

     Yönetim organizasyonumuz ,yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin,belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

     Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimi,çıkar çatışmalarına yönelik her türlü durum için gerekli önemleri aldığımı,bu analizleri yenilediğimi,tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimi,analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımı,

     Belgelendirme talebinde bulunan kişilerin ilgili başvurularının işleme alınmasından önce,çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir durumda belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini ve bunun garanti altında olduğunu,

     Çalışanlarımın maddi veya farklı herhangi bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımı,kararlarımın elde edilen uygunluk veya uygunsuzluğun objektif delillere dayandırıldığını,çalışanlarıma belgelendirme kararları ile ilgili hiçbir surette baskı yapmayacağımı,

     Dış kaynaklı denetim ekibimizin üyeleri dahil olmak üzere tüm denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi belgelendirme talep eden kişiler ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhütünü aldığımı,

     Belgelendirme kararlarını veren komisyon üyelerinin ,denetimi yapan komisyon üyelerinden farklı kişiler olmasını sağladığımı ve belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden yapılacak her değerlendirme öncesi belgelendirme hizmeti almak isteyen kişiler ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhütünü aldığımı,

     Tüm denetim ekibimiz üyeleri ve belgelendirme kararı verenlerin ,verdikleri kararlar ile elde ettikleri kazancın ilişkisi olmadığını,

     Danışmanlık faaliyetlerinin ,tarafsızlığımı etkileyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında yapılmadığını ve aynı zamanda danışmanlık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerimizin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz hizmetlerin tarafsızlığımı etkilememesi için her türlü önlemi aldığımı,

     Müşterilerimize iç denetim hizmeti vermeyeceğimi ve önermeyeceğimi,

     Bütün bunları kuruluş politikamız,prosedürlerimiz,komitelerimiz,çalışma şeklimiz,değerlerimiz,tarafsızlık analizlerimiz,yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu döküman ile garanti altına alındığını taahhüt ederim.

Genel Müdür
Yük.Müh. KAZIM ÖZÇELİK