İyi Bir Geleceğe, Güçlü Bir Adım...

Sss

Mesleki yeterlilik nedir?

    Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif bir şekilde katıldığı, kalite güvencesinin pekiştirildiği, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

48 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında bilgi alabilir miyim?

     Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı tebliğde mesleki yeterlilik alınması zorunlu mesleklere sekiz(8) meslek daha ilave edilmiştir.  Bu kapsamda söz konusu her iki tebliğde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. 

Kimler Mesleki Yeterlilik belgesi almalı?

     01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı tebliğde mesleki yeterlilik alınması zorunlu mesleklere sekiz(8) meslek daha ilave edilmiştir.  Bu kapsamda söz konusu her iki tebliğde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Yayımlanan bu iki tebliğ kapsamında aşağıda belirtilen ekte bulunan meslekleri yapan personellerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunlu mu?

     Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiştir.

Belge alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

     Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge sahibi olmak için zorunlu birimlerin tamamından teorik ve pratik sınavlara girmek ve başarılı olmak şarttır.  Aday başarısız olduğu bölümden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir.

Sınav konularındaki dokümanları nasıl temin edebilirim?

Sınav konuları ulusal yeterlilikler birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarında bulunmaktadır.

Sınavda kaldığım bölümde ne zaman sınava girebilirim?

     Aday başarısız olduğu bölümde  bir yıl içerisinde bu hakkı ücret yatırmadan kullanabilir. Bir yılın sonunda tekrar başvuru yapar ancak ücret yatırması gerekir. 

Birden fazla meslek dalında Belge alabilir miyim?

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınav girebilir.

Sınavlara itiraz konusunda bilgi alabilir miyim?

     İtirazlar, itiraza esas olan konu vuku bulduktan 30 gün içinde yapılmaktadır. İtirazın içeriğine göre sınav sonuçları ayrı bir sınav komisyonu tarafından tekrar değerlendirilebilir veya aday tekrar sınava alınabilir. İtiraz ve şikayetler komite tarafından değerlendirilir. Karar adaya yazılı bildirilir. Sınavlar kayıt altına alınmaktadır. Komite aksi bir karar almadıkça kayıtlar kuruluş dışında kimse ile paylaşılmaz.

Çalıştığım şirket belgemi işten ayrıldığım için vermiyor, ne yapmam gerekir?

     Firmanın belgeye el koyma yetkisi yoktur.  Firma yetkililerinde belgenin kopyası olmalıdır aslı değil.  Belge tarafımızca adaya elden imza karşılığı teslim edilmektedir. Bundan sonraki süreçten aday sorumludur.

Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. 18 ay mesleğinde çalıştığını belgelemesi halinde süre 5 yıl daha uzatılır.

Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

     Tekrar başvuru formu doldurarak başvuru yapılması  gerekir. Ücret yatırılmışsa tekrar yatırılmasına gerek yoktur. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Belgeyi ne zaman alabilirim; ayrıca bir ücret ödemem gerekiyor mu?

     Aday Mesleki Yeterlilik Belgesini hak ettiği taktirde, yatırdığı sınav ücretine belge ücreti de dahildir. Belge sınav sonuç listelerinin MYK ya iletilmesinden sonraki 30 gün içinde adaya ulaştırılır. MYK tarafından basılan belgeler de kurumun yoğunluğuna göre zaman aşımı olabilir.